++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

กินโปรตีนมากก็ไม่ดีครับ?.

?#?กินโปรตีนมากก็ไม่ดีครับ?..ผลวิจัยมหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นชี้บริโภคอาหารโปรตีนสูง เสี่ยงเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง-โรคเบาหวาน
6มี.ค.57...มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า การบริโภคอาหารที่มีโปรตีนสูงหรือรับประทานโปรตีนเป็นจำนวนมาก มีอัตราเสี่ยงเสียงชีวิตจากโรคมะเร็ง และโรคเบาหวานสูง
หลังศึกษาประชากรตัวอย่างถึง 6,318 ราย จากหลากหลายเชื้อชาติ และประวัติ สุขภาพเป็นเวลานานกว่า 20 ปี จากการศึกษาผู้ป่วยพบว่า พวกเขารับประทานอาหาร ที่มีโปรตีนสูงโดยเฉพาะเนื้อ นม ไข่ และชีส ในที่สุดก็เสียชีวิตจากโรค มะเร็ง อัตราเสี่ยงดังกล่าวสามารถเทียบได้กับการสูบบุหรี่เลยทีเดียว
ผู้วิจัยชี้ชัดว่า โปรตีนในเนื้อสัตว์สามารถส่งผลเสียต่อร่างกายมนุษย์ ต้น เหตุของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถึงร้อยละ 74 มากกว่าสาเหตุอื่นๆจากการ ศึกษาตลอด 20 ปี แม้ว่าจะมีการลดปริมาณของไขมัน หรือคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ ตาม อย่างไรก็ตาม อาหารที่ให้โปรตีนอื่นๆอย่าง ถั่ว ไม่มีอันตรายเหมือนกับ โปรตีนจากเนื้อสัตว์ โดยเหตุที่อาหารที่ให้โปรตีนสูงก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งสูง เนื่องจากว่า อาหารเหล่านี้มีเส้นใยอาหารหรือไฟเปอร์น้อย ไขมัน คลอเรสเตอร อลสูง ซึ่งนำมาสู่การเกิดโรคมะเร็งลำไส้ โรคเส้นเลือดอุดตัน เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้วิจัยแนะนำว่า คนที่มีอยู่ในวัยกลางคนควรรับประทานโปรตีนแต่พอเหมาะ หญิงและชายกลางคนควร บริโภคโปรตีนวันละ 46 และ 56 กรัมต่อวันตามลำดับ เพราะสามารถเปลี่ยนความเสี่ยงให้เป็นการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง แต่การรับประทานอาหารโปรตีนสูงกลับส่งผลดีกับคนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
ที่มา http://nstda.or.th

1 ความคิดเห็น: