++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

น่าจะจัดทัศนศึกษาความจริงแผ่นดิน ไทย ทัวร์เท่าทุน

เท่าที่ทำงานมาไม่มีอะไรที่ทำให้คนไทยเข้าใจความทุกข์ของเพื่อร่วมชาติแบบพร้อมถลกแขนร่วมสู้มากไปกว่าการลงไปดูไปรู้ไปเห็นความจริงด้วยตนเอง จึงมีดำริว่า น่าจะจัดทัศนศึกษาความจริงแผ่นดินไทย "ทัวร์เท่าทุน" เพื่อพาคนลงไปเห็นความจริง ทั้งกรณีเหมืองแร่ทองคำ และ กรณีการขุดเจาะปิโตรเลียม ด้วยแท่นขุดที่นามูลกำลังจะมีการเผาก๊าซ การเผาก๊าซแต่ละครั้ง เปลวไฟพวยพุ่งสูงเสียดฟ้า ในท่ามกลางชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ละอองไอร้อนของปิโตรเลียมได้ทำให้น้ำยางไม่ออกตามปกติ บางแห่งถึงกับยืนต้นตายหลังระเบิดสำรวจและตามด้วยการเผาก๊าซ มีปลาตาย น่ำนาทรุด ข้าวไม่ได้ผลผลิตตามปกติ โดยทั้งหมดนี้ไม่มีการพิสูจน์ทราบความจริง จากหน่อยงานผู้ชักจูงความเดือดร้อนมาให้เกษตรกรและหน่วยงานรับผิดชอบใดใด ก็ไม่สนใจ ทางเดียวคือการกดดัน จากพลังประชาชนที่ไปเห็นเอง รู้สึกเอง จะมีท่านใดสนใจบ้างไหมเนี่ย???

THAILEAK

1 ความคิดเห็น: