++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

@ รู้จักอาการผิดปกติของต่อมทัยรอยด์...

@ รู้จักอาการผิดปกติของต่อมทัยรอยด์...
ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1 ต่อมไทรอยด์โต แต่ทำหน้าที่ปกติ
2 ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ คือทำงานมากเกินไป (Hyperthyroidism) เป็นภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป จนระดับฮอร์โมนในเลือดสูงกว่าปกติ การรักษาต่อมไทรอยด์เป็นพิษไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตามจะมี 3 วิธี คือ (1) ให้ยายับยั้งการสร้างฮอร์โมนต่อมไทรอยด์ (2) ให้ไอโอดีนเคลือบสารกัมมันตภาพรังสี คือ lodine131 (3) การผ่าตัด
3 ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไป (Hypothyroidism) เป็นภาวะที่ตรงข้ามกับต่อมไทรอยด์ทำงานมาก กล่าวคือ ฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือดอยู่ในระดับน้อยเกินไป และทำให้เกิดอาการผิดปกติกับร่างกาย การรักษาต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย คือการให้ฮอร์โมนไทรอยด์ เพื่อชดเชยที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ จึงต้องรักษาไปตลอดชีวิต เมื่อชดเชยฮอร์โมนได้เพียงพอ ร่างกายก็จะกลับสู่ภาวะปกติ สิ่งสำคัญคือต้องชดเชยให้ฮอร์โมนอยู่ในระดับปกติตลอดไป
‪#‎อาการที่พบได้เมื่อไทรอยด์ผิดปกติ‬
@ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
- เหนื่อยง่าย ใจสั่น มือสั่น ขี้ร้อน เหงื่อออกมาก
- หิวบ่อย น้ำหนักลดถึงแม้รับประทานมาก
- สมาธิสั้น อยู่ไม่ค่อยสุข กระวนกระวาย
- เครียด นอนไม่ค่อยหลับ มีอาการทางด้านประสาทหรือด้านจิตใจได้ง่าย
- บางรายถ่ายอุจจาระบ่อยขึ้นวันละ 2 – 3 ครั้ง
- ผู้หญิง ประจำเดือนอาจมาน้อยลง
- ผู้ชายอาจพบอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขา และแขนส่วนต้น
- บางรายอาจพบตับโต และตัวเหลืองตาเหลือง
- รายที่ต่อมไทรอยด์เป็นพิษรุนแรง อาจมาด้วยอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวได้
@ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ
- เฉื่อยชา ขี้เกียจ ง่วงหงาวหาวนอนบ่อย
- น้ำหนักเพิ่มขึ้น บวมแบบกดไม่บุ๋ม
- ผิวหนังแห้ง หยาบ
- ผมหยาบหนา เปราะ ร่วงง่าย เหนื่อยง่าย รู้สึกหายใจไม่เต็มที่ ท้องผูก คิดช้า
- พูดช้า ซึมเศร้า ไม่มีสมาธิ
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่ค่อยมีแรง เป็นตะคริวง่าย
- ผู้หญิงประจำเดือนอาจมามากกว่าปกติ หรือประจำเดือนขาดหายไป
- รายที่เป็นมากอาการรุนแรง อาจพบน้ำอยู่ที่ช่องต่างๆ ของร่างกาย เช่น ช่องปอด ช่องหัวใจ
เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ลองสำรวจตัวเอง หรือคนใกล้ชิดว่า มีอาการดังกล่าวข้างต้นที่สงสัยว่าอาจผิดปกติหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์ทำงานน้อยหรือมากผิดปกติ ไม่ดีต่อระบบต่างๆ ในร่างกายทั้งนั้น ทางที่ดีควรรับการตรวจสุขภาพประจำทุกปี
ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ
โรงพยาบาลเวชธานี

1 ความคิดเห็น: