++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

ฮาวทู ปรุงบริการให้อร่อยเหาะ

บริการฮาวทู : ปรุงบริการให้อร่อยเหาะ

1.ซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์
2.เป็นนักฟัง เพิ่มพลังให้บริการ
3.ใช้ "วิจารณญาณ" ให้บานใจ
4.โทรศัพท์เป็นเงินเป็นทอง
5.ขอบคุณอย่างจริงใจ
6.จับรายละเอียดใส่จุดสัมผัส
7.ศิลปะการเผชิญหน้า
8.อย่าลืมบริการตัวเอง
9.บริการเสีย..ซ่อมได้
10.EQ กับการบริการ

2 ความคิดเห็น: