++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

4 คติธรรมะ (21 เม.ย.2558)

- ก่อนจะโทษคนอื่นว่าไม่เข้าใจเรา เราเคยเข้าใจคนอื่นแล้วบ้างหรือยัง

- ทุกครั้งที่คิดพึ่งคนอื่น คือ ทุกครั้งที่อ่อนแอลง ทุกครั้งที่พึ่งตนเอง คือ ทุกครั้งที่เข้มแข็งขึ้น

- ผู้ที่ฝันเป็นจริง เพราะไม่ทอดทิ้ง หรือ ล้มเลิกระหว่างทาง

- ถ้าเขาปิดใจไม่พร้อมฟัง หรือตั้งธงไว้ล่วงหน้า พูดไปก็เท่านั้น...

ที่มา tamdee.net

1 ความคิดเห็น: