++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ฟังรายการวิทยุรักพ่อ ตอนที่ 209 ปากพนัง แยกน้ำ รวมคน+คิดถึงพ่อ..ทุกวันรายการรักพ่อ209 ปากพนัง แยกน้ำ รวมคน+คิดถึงพ่อ..ทุกวัน
ฟังรายการทั้งหมด http://www.youtube.com/playlist?list=PLVsD_y46lu19IBjGZuLlduIOhOAgJrXSq

พบกับสารคดี ปากพนัง แยกน้ำ รวมคน -เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา, เสียงการปฏิญาณตนของกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ, คำกลอนสอนธรรมะ - บาปใหญ่ บาปลึก
, กลเมล็ดเคล็ดลับ กับการพึ่งตนเอง, ช่วงรักพ่อ-มุสลิม "ศาสนาสร้างสุขในครอบครัวได้จริงหรือ"
, คติเตือนใจและพระราชดำรัส, ฟังเพลง เพลง คิดถึงพ่อ..ทุกวัน (อัลบั้ม ๙) , พระภูมิพล, แก้มลิงมาแล้วครับรายการรักพ่อ ช่วยสายต่อ ให้ระบือ ส่งสื่อสาร
เหมือนคนที่มีจิตร่วมกัน ร่วมปกป้องสถาบัน ให้มั่นคง
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อ

รายการวิทยุดีๆที่ตั้งใจทำในแนวจิตอาสา
ผู้ดำเนินรายการ : สุเวศน์ ภู่ระหงษ์
ทีมงาน ห้องบันทึกเสียง สิงหา ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
- กลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ

2 ความคิดเห็น: