++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

ผู้หญิง.. มักจะคิดว่า..จะเปลี่ยนผู้ชายเลวๆ หรือ bad boy

ผู้หญิง.. มักจะคิดว่า..จะเปลี่ยนผู้ชายเลวๆ หรือ bad boy
ให้เป็นคนดี . หยุดลงที่เธอคนเดียว..
ได้เหมือนนางเอกในนิยาย..
แต่ในชีวิตจริง.. มันยากที่จะทำเช่นนั้น.คนเลว
ก็มีแนวโน้มจะเลวอยู่เช่นนั้น
ยิ่งเป็นผู้ชาย ที่นิยมการทำร้ายผู้หญิง
ไม่ให้เกียรติผู้หญิง..ดิบ ถ่อย เถื่อน หยาบคาย..
จะเปลี่ยนแปลงเป็นสุภาพ..
นุ่มนวล อ่อนหวาน กับเรา
มันน่าจะเป็นเรื่องที่ฝันไปเอง..
อย่าหวังจะเปลี่ยนแปลงใครๆ
เราเอง..ยังเปลี่ยนตัวเองยาก..
การเปลี่ยนแปลงคนอื่นยิ่งยากกว่า
รักใคร.. เปิดใจให้กว้าง....เปิดตาทั้งสองข้าง
มองให้เห็นถึงความจริง..ผู้ชาย..ไม่ได้วิเศษมากมาย..
เหมือนในนิยายก็เป็นแค่ คนทั่วไป
ที่เราพบเห็น..มองเห็น "ความเลว" ให้รู้ว่าเลว
อย่าเห็นว่า เลว ..แล้วจะเปลี่ยนเขาให้ดีได้..
ถ้าเขาจะเปลี่ยน ก็เปลี่ยนเพราะเขาเปลี่ยนเอง
ถ้าเห็นเลว.. แล้วก็ยังรักต่อไป..
ก็ต้องยอมรับสิ่งที่เขาทำกับเราให้ได้.
เสียใจแค่ไหน ก็ต้อง "ทน"

1 ความคิดเห็น: