++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

ร่องรอยการทำงานหนักในอดีต

มือ ที่ชา และไม่ค่อยมีแรง บ่งบอกถึงร่องรอยการทำงานหนักในอดีต ใจที่แข็งแรง บ่งบอกถึง วิกฤต ร้อนหนาวที่ผ่านมา ปริญญาสองใบ บอกถึงวุฒิการศึกษาความทุ่มเทเกือบ20ปี บ้านหลังใหญ่ บอก ภาระบนหลัง ลูกเล็กสองคน ทำให้ คนเป็นแม่ต้องมีสติ พลังใจสำคัญมาก ไม่อ่อนแอ หายใจเข้า รับมือกับ ความฝันได้เลย สัญชาตญาณเตือน ให้ดูแลตัวเองดีดี....

from fb: tukta saelim

1 ความคิดเห็น: