++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

คิดถึงคุณค่าของการเรียนรู้ โดยเฉพาะ การเรียนรู้แบบเปลี่ยนตนเอง....Transformative learning...

 คิดถึงคุณค่าของการเรียนรู้ โดยเฉพาะ การเรียนรู้แบบเปลี่ยนตนเอง....Transformative learning...
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด และต้องส่งผลให้เกิด การChange...3ด้าน ได้แก่
1 เปลี่ยนmindsetในใจตนส่งผลให้... รักผู้คนมากขึ้น เกิดแรงฮึดภายในที่จะพัฒนามากขึ้น
2 เกิดความคิดเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างทีม...คิดหา ผู้คนที่เข้ามาร่วมทีม ร่วมทำกิจกรรม เพื่อให้งานดีขึ้น...ลดสิ่งที่เรียกว่า พวกเขา/คนอื่น มาเป็นพวกเราแทน
3 เปลี่ยนกิจกรรม เป็นวิธีการทำงานใหม่ๆที่ดีกว่าเก่า ชาวบ้านได้รับบริการจากเราดีขึ้น
@ สรุปหัวใจการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ district health system

ที่มา fb หมอสารภี เชียงใหม่

1 ความคิดเห็น: