++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

คนเรามีนิสัย สันดานอย่างไร ก็เป็นอย่างนั้นล่ะ

คนเรามีนิสัย สันดานอย่างไร ก็เป็นอย่างนั้นล่ะ..

คนที่ถูกเลี้ยงมา โดยไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ถูกต้องเหมาะสม วิถีชีวิตสิ่งที่พบเจอ จะหล่อหลอมให้คนๆนั้น เติบโตมา มีนิสัยเป็นยังไง...

ถ้าถูกหล่อหลอม ให้เป็นคนรักความสบาย ไม่เคยลำบาก.. ก็มักจะมีความเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว..

ถ้าเป็นสันดาน มันก็คงยากที่จะแก้ไขได้..

คุณผี (นามสมมติ) เป็นคนชอบทำอะไรตามใจตนเอง อยากได้ของสิ่งใดก็หยิบเอาทันที โดยที่เจ้าของไม่อนุญาติ เช่น สิ่งของในบ้าน คุณผีอยากได้ ก็จะหยิบเอาเลย

ญาติพี่น้อง ซักผ้า ตากไว้ คุณผีอยากได้ ก็หยิบเอาไปใช้เลย เอาไปขาย เอาไปเก็บไว้...

เป็นแบบนี้มานานหลายปี แล้วจะแก้ไขอย่างไรล่ะ... คนในบ้านก็เอือมระอา แต่จะทำยังไงได้ ก็ต้องยอมๆทนๆกันไป...

ชีวิตที่ต้องเจอแบบนี้ เอือมระอา อดทนกันไป... แก้ไขอะไรไม่ได้..

1 ความคิดเห็น: