++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

เทคนิคการสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง

เทคนิคการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเอง

-มองผลดีของความเชื่อมั่น
-สร้างทัศคติว่าเราทำได้
-สร้างความฝันคือตนเอง
-ไม่ดูถูกตัวเอง
-บันทึกความภาคภูมิใจของตนเอง
-จงเป็นวีรบุรุษหรือวีรสตรีให้ตนเอง
-ลืมเรื่องล้มเหลวในอดีตให้หมด
-ตอกย้ำความเชื่อตัวเองบ่อยๆ

1 ความคิดเห็น: