++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

สัญญาณจากธรรมชาติ 21 เม.ย.2558

สัญญาณจากธรรมชาติ 21 เม.ย.2558

ข่าวพยากรณ์อากาศ เตือนว่า ช่วง 21-24เม.ย.จะมีพายุฤดูร้อน ให้เตรียมตัว ระมัดระวังกันไว้...

สังเกตดูในตัวบ้าน เห็นมดขึ้นบ้าน ขนย้าย เดินแถวเข้ามาในตัวบ้าน เป็นสัญญาณว่า กำลังจะเกิดพายุฝนในเร็วๆนี้ สัตว์โลกมีสัมผัสธรรมชาติที่รู้ได้ โดยไม่ต้องดูข่าวพยากรณ์อากาศ เหมือนมนุษย์..

คนเรามีเครื่องมือ อุปกรณ์ทันสมัยมากมาย จนทำให้ลืมสัมผัสธรรมาติ หลายครั้งที่คนเรา ก็พาตัวเองเข้าไปหาภัยพิบัติ จนเกิดความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มากมาย...

คนเราโง่ หรือ ฉลาดกันแน่วะ

มองดูมด .. พวกเค้ารับรู้สัญญาณธรรมชาติ เมื่อรู้.. ก็อพยพ หลบภัยธรรมชาติ แต่คนเรา เมื่อรู้ข่าว บางคนยังฝืน ยังเห็นว่า ธุรกิจ เงิน ผลประโยชน์ สำคัญกว่า เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ก็คิดว่า คงไม่เป็นไร ... ไม่มีอะไรหรอกมั้ง....

แล้วคนก็ต้องพบกับความสูญเสีย อยู่บ่อยๆ หากไม่เกี่ยวข้องกับตัวเอง ก็จะไม่รู้สึกอะไร....

มนุษย์.. ใช้ชีวิต บนความประมาท มากเกินไป... !"

1 ความคิดเห็น: