++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

วิธีเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้เป็ดบาบารี่

สัตว์)เสริมภูมิคุ้มกันโรคให้เป็ดเทศบาบารี่นำ EM1ช้อนแกง ผสมอาหารสำเร็จรูป1กก. เติมน้ำเล็กน้อยเพื่อให้คลุกเคล้าง่าย หมัก5-6 ชม. ให้เป็ดกิน

from sms farmerInfo

2 ความคิดเห็น: