++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

สิ่งที่เป็นจริง คือ รู้พอ มีความสุขที่สุด

โพสต์นี้โดนใจมากๆ

@ การยิ้มไม่เหนื่อย
การโกรธถึงจะเหนื่อย

@ เรียบง่ายไม่เหนื่อย
ซับซ้อนถึงจะเหนื่อย

@ มิตรภาพไม่เหนื่อย
ไม่เข้าใจกันซิเหนื่อย

@ จริงใจไม่เหนื่อย
เสแสร้งถึงจะเหนื่อย

@ เพิ่มมิตรไม่เหนื่อย
สร้างศัตรูถึงจะเหนื่อย

@ ไม่เห็นแก่ตัวไม่
่เหนื่อย
เห็นแก่ตัวถึงจะเหนื่อย

@ มีได้มีเสียไม่เหนื่อย
คิดหยุมหยิมถึงจะ
เหนื่อย

@ กายเหนื่อยไม่เหนื่อย
ใจเหนื่อยถึงจะเหนื่อย

ความสุขไม่ใช่การครอบ
ครองมาก แต่คือ การคิด
หยุมหยิมให้น้อย

สิ่งที่เป็นจริงก็คือ
"รู้พอ"มีความสุขที่สุด

2 ความคิดเห็น: