++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

เทคนิคการดูแลน้ำให้สัตว์น้ำในช่วงฤดูร้อน

สัตว์)น้ำระเหยมาก ควรดูแลปริมาณน้ำให้เหมาะสม หากน้ำน้อยสัตว์น้ำจะอยู่กันแออัด เป็นโรคได้ง่าย ควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำ

ที่มา sms farmerinfo

2 ความคิดเห็น: