++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

คติธรรมจากถ้วยใบนี้ : หลวงปู่ชา

เราเห็นแล้วว่าถ้วยใบนี้ เอาไว้ที่ไหนมันก็ต้องแตก จานนี่เอาไว้ที่ไหนก็ต้องแตก แต่เราก็ต้องสอนเด็กว่าล้างให้สะอาดเก็บไว้ให้ดี เราก็ต้องสอนเด็กอย่างนี้ เพื่อเราจะใช้ถ้วยนี้นานๆ อันนี้เรารู้จักธรรมะ เอาธรรมะมาปฏิบัติ ถ้าเห็นว่าอันนี้มันจะแตกอยู่แล้ว เราบอก เออ! ช่างมันเถอะลูก กินแล้วก็ไม่ต้องล้างมันหรอกจะตกก็ช่างมันเถอะไม่ใช่ของเราหรอก เอาทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้ มันจะแตกอยู่แล้ว อย่างนี้ก็เป็นคนโง่ไป

   ถ้าเราเป็นผู้รู้สมมติอันนี้ เมื่อมันเจ็บไข้ก็หาหยูกยาให้มันกิน เมื่อมันร้อนก็อาบน้ำให้มัน เมื่อมันเย็นก็หาความอบอุ่นให้มัน เมื่อมันหิวก็หาข้าวให้มันกิน แต่ก็ให้เรารู้ว่าให้ข้าวมันกินมันก็จะตายอยู่ แต่ในเวลานี้ยังไม่ถึงคราวที่จะตาย เหมือนถ้วยใบนี้ยังไม่แตก ก็รักษาถ้วยใบนี้ให้มันเกิดประโยชน์เสียก่อน

#หลวงปู่ชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง ^^

2 ความคิดเห็น: