++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

บันทึกของทีมการศึกษาทางเลือก 24เม.ย.58

เมื่อวานซืน แอ๊วกับทีมการศึกษาทางเลือก
ไปนั่งทำงานกับยักษ์ที่สภา เพื่อยืนยันมาตรานี้
การอภิปรายครั้งแรกของยักษ์ได้ตัดออกให้เหลือแต่คำว่า"การศึกษาประเภทอื่นที่หลากหลาย"เท่านั้น
ยักษ์เข้าใจแล้ว จะอภิปรายนำ"การศึกษาเลือก"กลับเข้าไปใหม่
ปัญาหาของยักษ์คือ ไม่ได้สนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น สนใจแต่เกษตรกรรมทางเลือกใหม่ๆ
และไม่ได้เป็นนักเคลื่อนไหวการศึกษาทางเลือกมาตั้งแต่ต้น
จึงต้องใช้เวลาทำความเข้าใจ
ดีว่าเขายังฟังแอ๊วและทีม
จึงต้องฝากไว้กับคุณหมอ เพราะเข้าใจและช่วยมาตั้งแต่ รธน.๒๕๕๐
ผมเองใช้เวลาทำความเข้าใจเรื่องนี้กับ รมต.กระทรวงศึกษาสมัยร่าง รธน.๒๕๔๐
แต่ไม่สำเร็จ มาสำเร็จสมัยคุณหมอตอนปี ๒๕๕๐
ต้องขอขอบคุณอย่างมาก
ยุทธศาสตร์ของผม คือ ลดอำนาจกระทรวงศึกษาในการจัดการศึกษามาให้อำนาจการจัดการศึกษาของภาคประชาชน และเพิ่มทางเลือกการจัดการศึกษาของประชาชน ให้มากข้ึน
จึงใช้คำว่า"การศึกษาทางเลือก" เป็น"วาทกรรม"สู้รบเรื่องนี้
ขอให้คุณหมอยันเรื่องนี้ไว้ให้ได้ นะครับ
ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งมากมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
พิภพ ๒๕ เมษา.๒๕๕๘

2 ความคิดเห็น: