++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

ให้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันแบบใหม่

พืช)การให้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันแบบใหม่ ควรเติมปุ๋ยชดเชยไปตามส่วนที่หายไป เช่น ถ้าผลผลิตสูงให้เยอะ ผลผลิตต่ำให้น้อย และต้องใส่โดโลไมท์ควบคู่ไปด้วย

from sms farmerInfo

1 ความคิดเห็น: