++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

ฟังรายการมาร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน - เอกลักษณ์ลูกทุ่งชุมชน 1

ฟังรายการมาร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน - เอกลักษณ์ลูกทุ่งชุมชน 1

รายการมาร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน ตอน เอกลักษณ์ลูกทุ่งชุมชน 1 กพ2549
ดำเนินรายการโดย วัลลภ พลเสน และ สมศักดิ์ ผ่องแผ้ว
รายการวิทยุ ทางจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยชุมชนนำร่อง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี FM 90.35 ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
โดย สภาวัฒนธรรมตำบลเกาะจันทร์


- ผู้หญิงไม่ใช่อะไร
- ไอ้ดำรำพัน

https://www.youtube.com/watch?v=AvqFZ3e_0Fk2 ความคิดเห็น: