++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

วิธีย้อมไหม ให้ได้เส้นไหมสีสวยงาม

สัตว์)ย้อมไหมโดยนำเปลือกไม้ประดู่ ครั่ง ต้มรวมกัน กรองเอาน้ำแล้วต้มอีกครั้ง นำเส้นไหมลงต้ม ล้างน้ำ 3-4 ครั้ง ตากในที่ร่ม เส้นไหมจะมีสีสวยงาม

from sms farmerInfo

3 ความคิดเห็น: