++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ธรรมชาติ ...สัจธรรม

เมื่อยามเย็นยอมล่ำลา ฟ้าจึงค่ำ
ตะวันผกตกลงต่ำ อำลาฟ้า
ความมืดแห่งคืนค่ำ จึงนำพา
กาลเวลาเจ้าหมุนวน คนหมุนเวียน

ธรรมชาติเป็นเช่นนี้ มานานนับ
เขาเปลี่ยนปรับตามกฎเกณฑ์ อย่างเสถียร
มิเที่ยงแท้คือเที่ยงแท้ อันแนบเนียน
โลกหมุนเปลี่ยนไปตามพลวัตร...สัจธรรม!

วันนี้อำลามิตรสหายด้วยบทนี้ครับ....

1 ความคิดเห็น: