++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ที่พึ่งของเรา คือ ใจของเรา

"ที่พึ่งของเรา คือใจของเรา"

" .. อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ ใครจะเป็นที่พึ่งได้ ที่เป็นที่พึ่งที่แน่นอน "ก็คือใจของเรานี่เอง"
ไม่ใช่สิ่งอื่น พึ่งสิ่งอื่นก็พึ่งได้ แต่ไม่ใช่ของที่แน่นอน

เราจะพึ่งได้ก็เพราะเราพึ่งตัวของเรา เราต้องมีที่พึ่งก่อน จะพึ่งอาจารย์ พึ่งญาติมิตรสหายทั้ง
หลาย จะพึ่งได้ดีนั้น เราต้องทำตัวของเราเป็นที่พึ่งให้ได้เสียก่อน .. "

หลวงปูชา สุภัทโท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น