++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

สู่สังคมให้เป็นสังคมสุขภาพดีด้วยการไม่สูบบุหรี่กัน..

สู่สังคมให้เป็นสังคมสุขภาพดีด้วยการไม่สูบบุหรี่กัน..

เมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นพิษมากขึ้นโดยฉพาะมลพิษในอากาศ เราก็อย่าทำให้อกาศเป็นพิษกับตนเอง.....
ถึงเวลาที่คนรุ่นใหม่จะตระหนักแล้วว่า แค่ไม่สูบบุหรี่ก็ได้รับมลพิษในอากาศจำนวนมาก
แต่ถ้าสูบบุหรี่..อัตราความเสี่ยงต่อโรคปอดและหลอดเลือดจะเพิ่มขึ้นมหาศาล...
คนรุ่นใหม่จะพาสังคมไทยไปสู่สังคมให้เป็นสังคมสุขภาพดีด้วยการไม่สูบบุหรี่กัน..

1 ความคิดเห็น: