++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

8 clip video งานฌาปนกิจ คุณวลัย สิงหพรหมสาร 9-12 เม.ย.2558clip video งานฌาปนกิจ คุณวลัย สิงหพรหมสาร 9-12 เม.ย.2558 ที่ จ.กาฬสินธุ์พิธีฌาปนกิจ คุณยายวลัย สิงหพรหมสาร 11เม.ย.58
https://www.youtube.com/watch?v=EZHRynzsRtkอ่านบทกวีไว้อาลัย วลัย สิงหพรหมสาร 11เม.ย 58
https://www.youtube.com/watch?v=NWSmfUGnPGUอ่านประวัติ คุณยายวลัย สิงหพรหมสาร 11เม.ย.58
https://www.youtube.com/watch?v=4mpVTkGyA_U๑๑ เม.ย.๕๘ สวดบำเพ็ญกุศลหลังฌาปนกิจ คุณยายวลัย
https://www.youtube.com/watch?v=EnuQYmjbP9gบรรยากาศงานสวดอภิธรรม คุณแม่วลัย สิงหพรหมสาร ๑๐ เม.ย ๒๕๕๘
https://www.youtube.com/watch?v=blkh1mM2POIสวดอภิธรรม คุณยายวลัย สิงหพรหมสาร ๙ เม.ย.๒๕๕๘
https://www.youtube.com/watch?v=W4erni-IxNM12เม.ย58 บำเพ็ญกุศล+ บรรจุอัฐิ คุณป้าใหญ่
https://www.youtube.com/watch?v=FXH6yce6Eos12เม.ย58 พิธีลอยอังคาร คุณยายวลัย สิงหพรหมสาร
https://www.youtube.com/watch?v=uKvjg1CTX7c
1 ความคิดเห็น: