++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

ฟังรายการวิทยุรักพ่อ ตอนที่ 208 แก้มลิง ปฏิบัติการรับมือสายน้ำ

ฟังรายการวิทยุรักพ่อ ตอนที่ 208 แก้มลิง ปฏิบัติการรับมือสายน้ำ

http://youtu.be/nIzzI9RlRuc


รายการรักพ่อ208 แก้มลิง ปฏิบัติการรับมือสายน้ำ
ฟังรายการทั้งหมด http://www.youtube.com/playlist?list=PLVsD_y46lu19IBjGZuLlduIOhOAgJrXSq

พบกับสารคดี แก้มลิง ปฏิบัติการรับมือสายน้ำ -เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา, เสียงการปฏิญาณตนของกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ, คำกลอนสอนธรรมะ -ปัญหาเฉพาะหน้า
, กลเมล็ดเคล็ดลับ กับการพึ่งตนเอง, ช่วงรักพ่อ-มุสลิม
"ศาสนากับวิกฤติธรรมชาติ"
, คติเตือนใจและพระราชดำรัส, ฟังเพลง กระพุ้งแก้ม (อัลบั้ม ๙) ปั่น , ไม่มีวันท้อ, สำนึกคุณแผ่นดิน
มาแล้วครับรายการรักพ่อ ช่วยสายต่อ ให้ระบือ ส่งสื่อสาร
เหมือนคนที่มีจิตร่วมกัน ร่วมปกป้องสถาบัน ให้มั่นคง
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อ

รายการวิทยุดีๆที่ตั้งใจทำในแนวจิตอาสา
ผู้ดำเนินรายการ : สุเวศน์ ภู่ระหงษ์
ทีมงาน ห้องบันทึกเสียง สิงหา ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
- กลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ

1 ความคิดเห็น: