++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

‎บัญญัติสุข‬ 10 ประการ..มีครบไหม.....

#‎บัญญัติสุข‬ 10 ประการ..มีครบไหม.....
บัญญัติสุข 10 ประการนี้ พัฒนาขึ้นจากผลการวิจัยเรื่องความสุขคนไทย งานวิจัยความสุขจากต่างประเทศ และข้อคิดของปราชญ์ชาวบ้าน ดังนี้
1. ออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
2. ค้นหาจุดแข็ง ความถนัดและศักยภาพ พัฒนาจนเป็นความสำเร็จ
3. ฝึกหายใจคลายเครียด และทักษะผ่อนคลายอื่น ๆ (เช่น โยคะ ไท้เก๊ก)
4. คิดทบทวนสิ่งดี ๆ ในชีวิต และฝึกมองโลกในแง่ดี
5.บริหารเวลาให้สมดุลระหว่างการงาน สุขภาพ และครอบครัวซึ่งได้นำเสนอรายละเอียดไว้ในตอนที่ 1 แล้ว
6. คิดและจัดการปัญหาเชิงรุก
7. มองหาโอกาสในการมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น
8. ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา
9. ให้เวลาและทำกิจกรรมความสุขร่วมกับสมาชิกในครอบครัวเป็นประจำ
10. ชื่นชมคนรอบข้างอย่างจริงใจ
ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ โดย นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนกุล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น