++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

‎วันนี้ได้สร้างคลื่นสมองความถี่ต่ำหรือยัง‬......

#‎วันนี้ได้สร้างคลื่นสมองความถี่ต่ำหรือยัง‬......
คุณค่าคลื่นสมองความถี่ต่ำ ทำให้ชีวิตสงบสุขทำให้เป็นคนจิตใจสงบ เยือกเย็น สุขุม มีอารมณ์ดี เบิกบาน ความคิดสร้างสรรค์สูง สมาธิสูง มีความจำดี
และมีพลังความคิดด้านบวกสูง มองโลกในแง่ดี
มักพบในนักบวช พระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ที่กำลังมีความสุข ผู้ที่กำลังสวดมนต์
วิธีปรับคลื่นสมองให้มีความถี่ต่ำ Low Frequency BrainWave
1 สภาวะแวดล้อม ค่อนข้างเงียบสงบ
2 ห่างจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น เตาไมโครเวฟ สายไฟฟ้า หม้อแปลง คอมพิวเตอร์
3 การฟังหรือเล่นดนตรี เพลงคลาสสิค โมสาร์ต Mozart
4 การฝึกสมาธิ โยคะ
5 การอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ เช่น ภูเขา ทะเล อุทยาน สวนต้นไม้บริเวณบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น