++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

กทม.เตรียมโครงการ "ตู้เขียวระวังภัย" เพื่อดูแลความปลอดให้คนกรุง

นายวสันต์ มีวงศ์ รองโฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร เตรียมจัดทำโครงการตู้เขียวระวังภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับคนกรุงเทพมหานคร โดยให้สำนักงานเทศกิจกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล โดยเบื้องต้นจะนำร่อง 112 จุด จากจุดเสี่ยงในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 579 จุด ซึ่งการกำหนดจุดติดตั้งตู้เขียวนั้นจะต้องมีการหารือร่วมกับตำรวจและเครือ ข่ายภาคประชาชน เพื่อหาจุดที่เหมาะสมและไม่ไปทับซ้อนกับการทำงานของตำรวจ สำหรับตู้เขียวนั้นเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่จะทำงานโดยผู้แจ้งเหตุสามารถมาแจ้งเหตุที่ตู้เขียวได้โดยตรง และจะจัดส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรุงเทพมหานครจะต้องหารือกันเพิ่มเติมถึงระบบการทำงาน คาดว่าจะสามารถติดตั้งและเริ่มใช้งานได้ภายในปีนี้ โดยใช้งบประมาณ 16 ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น