++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

ครอบครัวก็สำคัญ อย่ามีข้ออ้าง เรื่องการให้เวลา..

วันครอบครัว...คำพูดหนึ่งที่ได้ยินจากวิทยุ เมื่อเช้า คือ " สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในครอบครัว..."

..ถ้าเปรียบเทียบ กับ จำนวนเงิน.. ก็คงจะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆ....
... แต่หลายคน รัก..คิดถึงแต่ตัวเอง ไม่ค่อยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในครอบครัว...
... อย่ารอเวลาให้พร้อม ..
... กับเพื่อนฝูง กับคนอื่นๆ ไม่เห็นมีข้ออ้างเรื่องความพร้อม ไม่พร้อมเลย..

1 ความคิดเห็น: