++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

เพราะความหึงหวง...

เพราะความหึงหวง...
เรื่องบางเรื่อง ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันที..

หลายครั้งที่อารมณ์ ความรู้สึก ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายมากมาย..
คง... จนกว่าจะหมดลมหายใจล่ะมั้ง..
ปัญหา เรื่องวุ่นๆจึงจะยุติลงไป..

ในเมื่อยังมีลมหายใจอยู่...
ชีวิตก็ต้องดิ้นกันต่อไป....

1 ความคิดเห็น: