++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

วันเริ่มต้นแห่งความทรงจำของชีวิตคู่

วันเริ่มต้นแห่งความทรงจำของชีวิตคู่..

เมื่อคู่รัก ที่รู้จักกันทาง facebook ติดต่อคุยกัน จนเริ่มคบหาดูใจกัน และแล้ว ฝ่ายชาย ก็มาพบฝ่ายหญิง พบเจอตัวจริงของกันและกันในวันนี้ 18 เมษายน 2558 ก็ถือได้ว่า เป็นวันเริ่มต้นของหลายสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนับต่อจากนี้...

คู่รักที่พบกัน มีโอกาสที่จะพัฒนาความรัก ความใกล้ชิด เรียนรู้ดูใจกัน จนถึงสร้างครอบครัวร่วมกัน.. อีกมุมหนึ่ง หากได้เรียนรู้จักกันแล้ว พบว่า.. ไม่ใช่อย่างที่คิดหวัง ไม่ใช่คนที่อยากจะใช้ชีวิตร่วมกัน สร้างครอบครัวด้วยกัน ก็คงแยกย้าย ห่างหายจากกันไป..

ทุกวันเวลาที่ผ่านไป มีความหมาย มีคุณค่าแห่งความทรงจำทั้งนั้น...

หากนับวันนี้ เป็นวันเริ่มต้นแห่งความหมายของชีวิตคู่ ทุกวัน..นับจากวันนี้ จะยิ่งมีความหมายมากยิ่งขึ้น.. ยกเว้น.. วันเวลาที่ผ่านไป ต่อจากนี้ จะไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์ และก้าวเดินอะไรเกิดขึ้นเลย...

..คือ มีแต่ความนิ่ง..ๆๆๆๆ

วันเริ่มต้นแห่งความทรงจำของชีวิตคู่ อาจจะไม่ใช่การเริ่มต้น อย่างที่คิดไว้ก็ย่อมได้...

ก็ขึ้นอยู่กับคู่รักทั้งสองคนนั้นเอง...

1 ความคิดเห็น: