++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๕๘

พืช)สวัสดีปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2558 ส่งความสุขสู่พี่น้องชาวสวนชาวไร่ นางสงกรานต์นามว่ารากษสเทวี เริ่มปีมงคลด้วยการทำบุญและรดน้ำขอพรผู้ใหญ

พืช)วันสงกรานต์ ประเพณีร่วมกันของหลายชาติบนดินแดนสุวรรณภูมิ เช่น ไทย ลาว พม่า กัมพูชา ต่างมีประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ด้วยเช่นกัน

. สัตว์)13 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ เป็นวันที่พระอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษ นิยมปัดกวาดบ้านเรือน ซักเสื้อผ้า ทำความสะอาดขับไล่สิ่งไม่ดีจากปีเก่าให้หมดไป

จาก sms farmerInfo ่

2 ความคิดเห็น: