++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

ป้องกันรักษามะเร็งเนื้อร้าย ด้วยศาสตร์การแพทย์จีน : คลินิกหัวเฉียว

การป้องกันรักษาโรคมะเร็งเนื้อร้าย ด้วยศาสตร์การแพทย์จีน

เขียนโดย ดร.แพทย์จีนกงย่าปิน
แปลโดย แพทย์จีนอรกช มหาดิลกรัตน์

คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย สาขาโคราช
2 ถ.มิตรภาพ (โค้งวัดศาลาลอย) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.
โทร 044-258555

มะเร็งเนื้อร้าย เป็นโรคที่พบได้บ่อย ส่งผลทำลายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตคนเราเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันอายุขัยโดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น และการที่วิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไป มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นเป็นต้น ทำให้อัตราการเกิดโรคและอัตราการเสียชีวิตล้วนเพิ่มขึ้น ในหลายๆประเทศโรคนี้ได้กลายมาเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง ดังนั้นการป้องกันรักษาโรคมะเร็งเนื้อร้ายจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่วงการแพทย์ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ

การใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีน เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาแบบผสมผสาน เพื่อป้องกันรักษาโรคมะเร็งเนื้อร้าย กระบวนการรักษานี้ได้แก่ การใช้ยาสมุนไพรจีนในรูปแบบการต้ม ในรูปแบบยาสำเร็จรูป ในรูปแบบยาแปะภายนอก และในรูปแบบยาแช่สมุนไพรจีนหรือการฝังเข็ม เป็นต้น การนำวิธีการรักษาด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน เข้ามามีบทบาทผสมผสานในแต่ละขั้นตอนการรักษานั้น เป็นหนทางเลือกที่ดีที่สุดในการป้องกันรักษาโรคมะเร็งเนื้อร้าย

การรักษาแบบผสมผสาน
1.การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกับการผ่าตัด
2.การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกับการฉายรังสี
3.การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกับการให้เคมีบำบัด
4.การใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกับการบำบัดมะเร็งแบบเจาะจงเป้าหมาย (Targeted Therapy)
5.การใช้ยาสมุนไพรจีนรักษาอย่างต่อเนื่อง

การนำศาสตร์การแพทย์แผนจีนมาใช้ในแต่ละระยะ

- การใช้ยาสมุนไพรจีนในการรักษาแต่ละขั้นตอนไม่เหมือนกัน โดยที่ช่วงก่อนและหลังการผ่าตัดจะเน้นการเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายเป็นหลัก
- ช่วงที่ฉายรังสีก็จะเน้นการเสริมอิน ระบายความร้อน ลดความร้อนในเลือดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเป็นหลัก
- ช่วงให้เคมีบำบัด จะเน้นการเสริมภูมิต้านทานของร่างกาย ปรับการไหลเวียนชี่ และปรับสมดุลของกระเพาะอาหารเป็นหลัก
- ช่วงการรักษาอย่างต่อเนื่องนั้น ใช้ยาสมุนไพรจีนเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย ขับไล่ของเสีย ขับพิษ กระจายชี่ที่ติดขัดและต้านมะเร็งเป็นหลัก
- ในกรณีการใช้ยาสมุนไพรจีนรักษามะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน จะให้ประสิทธิผลในการรักษาได้อย่างชัดเจน

ทางคลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย ได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลหลงหัว เซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งขึ้นมา ซึ่งแพทย์ที่เป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลหลงหัว เซี่ยงไฮ้ มีความตั้งใจที่จะนำประสบการณ์ที่ได้จากการรักษาแบบผสมผสานระหว่างแพทย์แผนจีน และแพทย์แผนปัจจุบันมาใช้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ๆ ในการรักษาและฟื้นฟูให้กับผู้ป่วย อีกทั้งยังปรารถนาที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดทรมานและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
คลินิกหัวเฉียวไทย-จีนแพทย์แผนไทย สาขาโคราช.
โทร.044- 258555
แฟกซ์ 044-258747

2 ความคิดเห็น: