++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

๖๕ "บำบัดทุกข์บำรุงสุข" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร


สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ แ
"เวลาเราเห็นภาพข่าว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ย?มราษฎรในต่างจังหวัดก็จะเห็นพระองค์ท่านทร?งหยุดทักทายกับราษฎร ตรงนี้งานไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น พระองค์ท่านทรงดูแลทุกข์สุขป่วยไข้ก็ทรงเร?ียกแพทย์ที่ตามเสด็จมาตรวจ น้ำพระทัยของพระองค์ท่านที่สัมผัสได้จากคำ?สั่งที่ลงมา จากพระราชดำริท่าน เราก็รู้ได้ว่าท่านทรงมีเมตตาสูงมาก อย่างที่อยากจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เค?ยเห็นมีใครเมตตาสูงเท่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุปผา ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรม?ราชินีนาถ

"ตอนที่เข้ามาตามเสด็จ พระองค์ท่านทรงสอนบอกว่าเวลาไปทำงาน อย่าไปดูว่าเขาแต่งเสื้อสวย ใส่เสื้อใหม่มาเพราะทุกคนที่มาเฝ้าในหลวงม?าเฝ้าพระราชินี ทุกคนก็อยากจะแต่งตัวสวย แต่ให้ดูที่แววตาเขาเพราะแววตาจะบอกว่าเขา?ทุกข์หรือเขาสุข มันจะออกมาทางแววตาทางสายตาเขา" ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล นางสนองพระโอษฐ์

"ดิฉันทำงานถวายมาหลายสิบปีแล้วนะคะ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทำงานด้านคนไข้ พระองค์ท่านก็จะทรงสอนเสมอว่าให้คิดซะว่าเ?ขาเป็นญาติเรา เมื่อเขาเป็นญาติเรา เราก็ต้องหาหมอชั้นหนึ่งให้กับญาติเรา เราทำกับญาติเราอย่างไรก็ขอให้ทำกับคนไข้ใ?นพระบรมราชานุเคราะห์อย่างนั้น" ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์ นางสนองพระโอษฐ์
https://www.youtube.com/watch?v=IJVeEB7nDFg1 ความคิดเห็น: