++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

การป้องกันรักษาโรคเบาหวานด้วยศาสตร์การแพทย์จีน.: คลินิกหัวเฉียว

การป้องกันรักษาโรคเบาหวาน ด้วยศาสตร์การแพทย์จีน

ผู้เขียน ดร.แพทย์จีนกงย่าปิน
ผู้แปล แพทย์จีนอรกช มหาดิลกรัตน์

..การรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน เน้นการรักษาที่พื้นฐานการเกิดโรคเป็นสำคัญ ซึ่งแนวทางในการป้องกันและยืดเวลาการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน จะมีความโดดเด่น การป้องกันโรคแทรกซ้อนตั้งแต่ระยะแรกๆจะเป็นการรับประกันคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือ การตรวจน้ำตาลในเลือด

จุดเด่นของการรักษาโรคเบาหวานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

1.สามารถช่วยบรรเทาอาการต่างๆของโรคลงได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

เช่น อาการของโรคเบาหวานจะมีลักษณะเด่น คือ "3มาก 1น้อย" (กินมาก ดื่มน้ำมาก ปัสสาวะมาก น้ำหนักลด) อาการตามัว หรือเห็นคล้ายแมลงหรือยุงบินไปมา อาการบวมน้ำ อ่อนเพลียเนื่องจากโรคไตจากโรคเบาหวาน อาการใจสั่นหรือนอนไม่หลับจากโรคเบาหวาน ความจำถดถอย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแขนขา หรือการพูด เนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมองจากโรคเบาหวาน อาการปวดและเนื้อตายบริเวณขา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดจากโรคเบาหวาน หลังจากแพทย์จีนวินิจฉัยแยกแยะกลุ่มอาการในการรักษา โดยทำร่วมกับการรักษา แบบการแพทย์ตะวันตก ก็สามารถบรรลุแก้ไขอาการต่างๆลงได้ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

2.สามารถช่วยลดปริมาณยาปัจจุบันลงได้ ช่วยปกป้องการทำงานของตับและไต

3.ช่วยปรับปรุงการทำงานของอวัยวะภายในให้ดีขึ้น ชะลอการพัฒนาของโรค

การรักษาโรคเบาหวานของแพทย์แผนปัจจุบัน คือ สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี แต่ไม่สามารถที่จะป้องกันบรรเทาการเกิดโรคแทรกซ้อนได้ การรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนในสถานการณ์เช่นนี้จึงมีความโดดเด่น สามารถเลือกตำรับยาที่มีความเหมาะสมกับผู้ป่วย ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มรายการ แต่ละช่วงเวลาการทำงานของอวัยวะภายใน ปรับการไหลเวียนของเลือด ชี่ สารน้ำในร่างกายให้เป็นปกติ ยับยั้งการเกิดโรคแทรกซ้อน ส่งผลให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นได้ และยังลดอัตราการทุพลภาพจากโรคเบาหวานได้อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกหัวเฉียวไทย-จีนแพทย์แผนไทย สาขาโคราช
2 ถ.มิตรภาพ (โค้งวัดศาลาลอย) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-258555

1 ความคิดเห็น: