++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

มนุษย์เราต้องอาศัยความสุขหล่อเลี้ยง ไม่ใช่แค่ปัจจัยสี่

มนุษย์เราต้องอาศัยความสุขหล่อเลี้ยง ไม่ใช่แค่ปัจจัยสี่
ถ้าเรายังมีความสุขหล่อเลี้ยงก็จะมีพลังงานในการทำงาน
คนส่วนใหญ่อาศัยความสำเร็จ ชื่อเสียง คำสรรเสริญ
หรื่อความสะดวกสบายเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจ
ทำให้มีกำลังใจในการทำสิ่งต่าง ๆ
ยามเหนื่อยล้า เมื่อคิดถึงความสำเร็จก็สามารถทำงานได้หามรุ่งหามค่ำ
แต่ถ้าเราไม่ยี่หร่ะต่อโลกธรรม
แล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงได้บ้างหล่ะ
สำหรับผู้ที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
สิ่งหนึ่งที่หล่อเลี้ยงเขาได้ก็คือความสุขจากภายใน
โลกธรรมเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอก
เป็นสิ่งที่คนอื่นหยิบยื่นให้ ไม่ว่าทรัพย์สิน เงินทอง
ชื่อเสียง คำสรรเสริญ ทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นอยู่กับคนอื่นทั้งสิ้น
ถ้าเราเอาชีวิตไปผูกหรือขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก
ก็ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้
เพราะเราต้องคอยมองว่าสังคมจะว่าอย่างไร
ถ้าเรามีความสุขจากภายใน
เราก็สามารถยืนหยัดในความถูกต้องได้
แม้คนอื่นจะเห็นแย้งหรือขัดกับเราก็ตาม
ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นในใจเราเอง
หาใช่การไขว่คว้าหาจากภายนอก
ที่มา เพจ โรงเรียนพ่อแม่ลูก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น