++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

๕๘ "คืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร

๕๘ "คืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ ๕๘ "คืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์"
กล้วยไม้นับเป็นพันธุ์ไม้ที่จะขึ้นในสภาพน?ิเวศวิทยาที่ค่อนข้างจำเพาะและมีความแตกต่?างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ การรบกวนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของกล้วยไม้ ไม่ว่าด้วยการตัดไม้ การเผาป่าเพื่อทำไร่ หรือแม้แต่การลักลอบนำออกจากป่า ล้วนมีผลต่อการอยู่รอดของกล้วยไม้ทั้งสิ้น โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์อัน?เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงเกิดขึ้นเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และป้องกั?นไม่ให้นำกล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติอ?อกจากป่า ศึกษาวิจัยด้านพันธุกรรม ปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ไทย ตลอดจนเพาะขยายพันธุ์ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และนำกล้วยไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์กลับคืนสู?่ป่า นับเป็นเวลา ๑๕ ปีจนถึงวันนี้ กล้วยไม้ไทยได้รับการอนุรักษ์สืบทอดสายพัน?ธุ์ให้คงอยู่ไว้ เป็นมรดกธรรมชาติแก่ลูกหลานไทย ก็เพราะด้วยน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยของสมเด็จ?พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
https://www.youtube.com/watch?v=tkAX8aBpCdYไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น