++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

อย่าลืม มอบความรักและความสำคัญกับคนในบ้าน

ข้อความที่โพสในเฟซบุค ก็สามารถบอกตัวตนของคุณได้...
..บอกได้ว่า คุณรักและให้ความสำคัญกับคนในบ้าน มาก น้อยแค่ไหน...

ถ้าเราย้อนกลับไปเปิดดูในหน้าวอลของเฟซบุค ของแต่ละคน มีรูปภาพ และเรื่องราวของตัวเอง เท่านั้น....
... หรือว่า มีเรื่องราว รูปภาพ ของพ่อ แม่ ญาติพี่น้องในครอบครัว...
... หรือมีแต่เรื่องราวของเพื่อนฝูง เป็นส่วนใหญ่...

...นี่เป็นสิ่งที่บอกว่า ในช่วงวันเวลาที่ผ่านมา เมื่อไม่นานมานี้ ในชีวิตของคุณ.. คุณให้ความสำคัญกับใครกันแน่...
... ใครสำคัญกับคุณมาก คุณก็จะสนใจ และโพสต์ถึงแต่บุคคลผู้นั้น...

...ในหลายๆเฟซบุค มันชัดเจนว่า หลายคนให้ความสำคัญกับตัวเอง และเพื่อนๆ ...
.. ให้ความสำคัญมากกว่า คนในครอบครัว...
... มีความสุขที่ได้โพส เรื่องราวของคนนอกบ้าน มากกว่าคนในบ้าน..

... เมื่อตัดสินใจเลือกแบบนี้ ก็ดีแล้ว...

..หลายปีที่ผ่านมา สมาชิกกลุ่มจุดตะเกียง ก็คิดอย่างนี้ ลืมมองคนในครอบครัว.. ให้ความสำคัญกับคนนอกบ้าน มากกว่าคนในบ้าน .. ที่รักและห่วงใยตัวเราอย่างจริงๆ...
...โชคดี ที่วันนี้ ยังไม่สายเกินไป คิดได้ หันกลับมาให้ความสำคัญต่อคนในครอบครัว...

... แล้วคุณล่ะ คิดอย่างไรกัน...

1 ความคิดเห็น: