++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

29 เม.ย.58 ขอเชิญฟังอภิปราย งานครบรอบ 4 คปก.

ขอเชิญร่วมฟังการอภิปราย "การปฏิรูปกฎหมายท้าทายปฏิรูปประเทศ" งานครบรอบ 4 ปี คปก (คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) ฟังผู้แทน สนช. สชป. กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมวงอภิปรายวิพากษ์รัฐธรรมนูญ วันพุธที่ 29 เมษายน ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

2 ความคิดเห็น: