++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

ฟังรายการวิทยุรักพ่อ ตอนที่ 207 บันทึกผู้พิทักษ์แห่งห้วยบางทราย

ฟังรายการวิทยุรักพ่อ ตอนที่ 207 บันทึกผู้พิทักษ์แห่งห้วยบางทราย

http://youtu.be/qkNItOqwvRQ


รายการรักพ่อ207 บันทึกผู้พิทักษ์แห่งห้วยบางทราย
ฟังรายการทั้งหมด http://www.youtube.com/playlist?list=PLVsD_y46lu19IBjGZuLlduIOhOAgJrXSq


พบกับสารคดี  บันทึกผู้พิทักษ์แห่งห้วยบางทราย -เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา, เสียงการปฏิญาณตนของกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ, คำกลอนสอนธรรมะ - ตัวกูตัวสู
, กลเมล็ดเคล็ดลับ กับการพึ่งตนเอง, ช่วงรักพ่อ-มุสลิม
"จะมืดกี่ด้านก็ผ่านได้จริงหรือ"
, คติเตือนใจและพระราชดำรัส, ฟังเพลง ทะยานสุดปีกฝัน (อัลบั้ม ๙) แนน สาธิดา  , พระภูมิพล, ผนึกแรงแสดงพลัง,มาแล้วครับรายการรักพ่อ ช่วยสายต่อ ให้ระบือ ส่งสื่อสาร
เหมือนคนที่มีจิตร่วมกัน ร่วมปกป้องสถาบัน ให้มั่นคง
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อ

รายการวิทยุดีๆที่ตั้งใจทำในแนวจิตอาสา
ผู้ดำเนินรายการ : สุเวศน์ ภู่ระหงษ์
ทีมงาน ห้องบันทึกเสียง สิงหา ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
- กลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ

1 ความคิดเห็น: