++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

การรับรองคุณภาพ ว่า เป็น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์(Organic Rice) และการกระจายสินค้า

การรับรองคุณภาพ ว่า เป็น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์(Organic Rice) และการกระจายสินค้าการรับรองคุณภาพ  ว่า เป็น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์(Organic Rice)    มีเครือข่ายรับรองดังนี้

1)  ข้าวจาก-อำนาจเจริญ-ยโสธร-อุบลราชธานี    รับรองคุณภาพโดย  ราชธานีอโศก+พันธมิตร 3 จังหวัด
2)  ข้าวจากศรีสะเกษ      รับรองคุณภาพโดย  ศีรษะอโศก+พธม.ศรีสะเกษ
3)  ข้าวจากสุรินทร์          รับรองคุณภาพโดย  สุรินทร์อโศก+พธม.สุรินทร์
4)  ข้าวจากบุรีรัมย์          รับรองคุณภาพโดย  เมฆาอโศก+ พธม.บุรีรัมย์
5)  ข้าวจากโคราช          รับรองคุณภาพโดย   สีมาอโศก+พธม.นครราชสีมา
.........................................ฯลฯ..........................................

การโฆษณาประชาสัมพันธ์  ก็ใช้  คำว่า


....ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตราASTV.....   


นอกจากจะมีร้านค้าของชาวอโศกมีอยู่ในแต่ละจังหวัดแล้ว

ก็ขอให้ พธม. ในจังหวัดนั้นๆช่วยกระจายสินค้าได้อีกช่องทางหนึ่ง

    มีเครือข่ายรับรองดังนี้

1)  ข้าวจาก-อำนาจเจริญ-ยโสธร-อุบลราชธานี    รับรองคุณภาพโดย  ราชธานีอโศก+พันธมิตร 3 จังหวัด
2)  ข้าวจากศรีสะเกษ      รับรองคุณภาพโดย  ศีรษะอโศก+พธม.ศรีสะเกษ
3)  ข้าวจากสุรินทร์          รับรองคุณภาพโดย  สุรินทร์อโศก+พธม.สุรินทร์
4)  ข้าวจากบุรีรัมย์          รับรองคุณภาพโดย  เมฆาอโศก+ พธม.บุรีรัมย์
5)  ข้าวจากโคราช          รับรองคุณภาพโดย   สีมาอโศก+พธม.นครราชสีมา
.........................................ฯลฯ..........................................

การโฆษณาประชาสัมพันธ์  ก็ใช้  คำว่า


....ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตราASTV.....   


นอกจากจะมีร้านค้าของชาวอโศกมีอยู่ในแต่ละจังหวัดแล้ว

ก็ขอให้ พธม. ในจังหวัดนั้นๆช่วยกระจายสินค้าได้อีกช่องทางหนึ่ง

 
********************************************************************************
 
 

วันนี้ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์(Organic Rice)มีขายที่กรุงเทพแล้ว


ที่สันติอโศก ของกองทัพธรรมมูลนิธิ

(ร้านพลังบุญ)  โทรศัพท์ 02-7335435  วันนี้ราคาขายส่งกิโลกรัมละ  29  บาท (กระสอบละ 25 กก.)ทำอย่างไรจึงจะนำไปบรรจะถุงข้าวตราASTV  ที่จะสามารถขายส่ง ใน กทม.และณฑล ได้

และวันนี้  ข้าวASTV  ส่งในราคา กิโลกรัมละ  39  บาท (บรรจุถุงละ 5 กก. )    โทร.02-6335353  [ /b]เงินส่วนต่าง  39.00 - 29.00  =  10.00 บาท  ต่อ 1 กิโลกรัม
ถ้าขายได้วันละ   1  หมื่นถุงๆละ 5 กิโล  =  5  หมื่นกิโล  x 10  บาท  จะมีส่วนต่าง    5  แสน บาท/วัน
 

ก็จะสามารถนำมาบริหารจัดการเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่พันธมิตรในรื่อง  ทีวีได้ทั้ง 2  เครือข่ายคือ

1)  เครือข่าย  ASTV

2)  เครือข่าย FMTV  ของกองทัพธรรม(สันติอโศก)
 
 
พี่น้องพันธมิตรก็จะได้  บริโภคข่าวจากทีวีปลอดสารพิษ  -  รับประทานข้าวปลอดสารพิษ


....ข่าว คือ ข้าว...และ  ข้าว  คือ ข่าว....   ให้เป็นจริงโดยเร็ววัน....ลุงจำลอง  กับ ลุงสนธิ....โปรดรีบคุยกันเรื่อง       ข่าวคือข้าวและข้าวคือข่าว  ด่วนนนนนน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น