++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

ธรรมะสอนให้คนรู้จักเอาชนะตนเอง + ให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

ธรรมะสอนให้คน

รู้จักเอาชนะตนเอง  ไม่ใช่เอาชนะคนอื่น

รู้จักมีปัญญารู้  ไม่ใช่อวดรู้

ร็จักปล่อยวาง  ไม่ใช่ยึดติด

รู้จักถ่อมตัว  ไม่ใช่ถือตัว

 

อย่าเบื่อหน่าย.....

กับการทำสิ่งเล็กๆ เพื่อคนอื่น

เพราะบางครั้งสิ่งเล็กๆ นั้น

อาจกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่

ในหัวใจของคนเหล่านั้น

 

ให้ความสำคัญ

กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

ก่อนที่เวลาจะพรากมันจากไป

ใส่ใจคนที่อยู่ข้างๆ กาย

ก่อนที่จะไม่มีใครอยู่ข้างๆ เรา

 

อย่าให้ น้ำตา ของแม่

หลั่งออกมาเพราะ ความเสียใจ

แต่จงให้ น้ำตา ของแม่

หลั่งออกมาเพราะ ความปลื้มใจ

 

จำสิ่งที่ควรจำ

ลืมสิ่งที่ควรลืม

ทำสิ่งที่ควรทำ

เลิกสิ่งที่ควรเลิก

มิฉะนั้นจะเป็นคนจมอยู่ในนรกตลอดเวลา

......พุทธทาสภิกขุ

 

ชีวิต คือข้อสอบที่ยากที่สุด

หลายคนผิดพลาด

เพราะพวกเขาพยายาม

ลอกเลียนแบบคนอื่น

โดยที่ไม่ได้ตระหนักว่า

ทุกคนมีกระดาษข้อสอบ

ที่ไม่เหมือนกัน

1 ความคิดเห็น: