++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

๔๖ "ข้าวสังข์หยด" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร

๔๖ "ข้าวสังข์หยด" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ ๔๖ "ข้าวสังข์หยด"
ความหลากหลายของพันธู์ข้าวไทย บ่งบอกได้ถึงภูมิปัญญาของชาวนาในการเลือกส?รรเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ พันธุ์ข้าวพื้นเมืองหลายพันธุ์เกือบสูญหาย?ไป หนึ่งในนั้น คือข้าวสังข์หยด ซึ่งจุดเด่นของข้าวสังข์หยดคือมีความหอมใน?ตัวมันเอง และรสชาดที่นุ่มอร่อย มีธาตุเหล็กค่อนข้างสูง เป็นข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวพื้นเมืองของจังหวัดพ?ัทลุง แต่ในระยะหลังการปลูกก็เริ่มน้อยลงและได้ร?ับการนิยมน้อย ผลผลิตก็ไม่ได้สูงมากนัก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ท่านทรงโปรด นับจากตรงนั้นเอง พระองค์ท่านทรงมีพระราชเสาวนีย์ อยากให้มีการส่งเสริมสนับสนุนข้าวพันธุ์นี?้ ดังนั้น ทางกรมการข้าวจึงได้รับสนองในเรื่องนี้และ?ได้นำเรื่องข้าวสังข์หยดเข้ารับรองเป็นข้า?ว GI หรือข้าวสินค้าชี้บ่งทางภูมิศาสตร์ เป็นข้าวพันธุ์แรกของประเทศไทยและเป็นข้าว?พันธุ์แรกของโลกก็ว่าได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่พี่?น้องชาวนา นับเป็นความโชคดีของประเทศไทยที่สมเด็จพระ?นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยเกรงว่าพันธุ์ข้าวพื้นเมือ?งของไทยจะสูญพันธุ์ไป จากพันธุ์ข้าวที่เกือบจะไร้ค่ากลับฟื้นคืน?ชีพงอกงามขึ้นมาใหม่ สร้างประโยชน์ให้แก่ชาวนาและประเทศชาติต่อ?ไปเท่านาน
https://www.youtube.com/watch?v=gzaEisHW5gAไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น