++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รับมืออายุยืนในปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์สามารถเยียวยาผู้ป่วย และยืดอายุของประชาชนในประเทศด้อยพัฒนา และกำลังพัฒนาทั่วโลก รัฐบาลนานาชาติหันมาให้ความสนใจกับประเด็นความมั่นคงทางอาหารและสภาวะอากาศของโลกมากขึ้น

องค์การอนามัยโลกเปิดเผยสถิติอายุของประชาชนแต่ละประเทศทั่วโลก ซึ่งสำรวจเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 มี "ไฮไลต์" อยู่ที่ประชาชนในประเทศกำลังพัฒนา 6 แห่ง มีอายุยืนขึ้นถึง 10 ปี จากการสำรวจระหว่างปี 2533-2555

ประเทศไลบีเรียครองแชมป์จากอายุของประชากรโดยเฉลี่ย 42 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 62 ปี ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างเอธิโอเปีย มัลดีฟ กัมพูชา ติมอร์ตะวันออก และรวันดา ต่างมีอายุของประชากรโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม ประเทศที่มีอัตราอายุเฉลี่ยต่ำกว่า 55 ปีนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคซับ-ซาฮาราของทวีปแอฟริกา ไม่ว่าจะเป็นคองโก ไอวอรีโคสต์ เลโซโท และไนจีเรีย เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องวิเคราะห์สาเหตุและหาทางแก้ไขต่อไป

นางมาร์กาเร็ต ชาน ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก กล่าวว่า การแพทย์ที่พัฒนาช่วย ลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กลงอย่างมาก แต่มีข้อเตือนว่า "ช่องว่าง" ระหว่างประเทศรายได้สูงกับรายได้น้อยเป็นปัจจัยสำคัญอยู่ โดยเด็กที่เกิดในประเทศร่ำรวยมีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวกว่า

ดร.ไทส์ โบเออร์มา หัวหน้าฝ่ายสถิติขององค์การอนามัยโลก ชี้ให้เห็นว่า การป้องกันโรคไม่ติดต่อถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อายุของประชากรในประเทศรายได้สูงเพิ่มขึ้น ดังนั้น โจทย์ใหม่ของรัฐบาลทั่วโลกจากอายุของประชาชนที่ยืนยาวขึ้นคือ จะรับมือกับสภาวะ "สังคมผู้สูงอายุ" อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?

รุ้งตัดแวง/สปาย-กลาส
ข่าวสดออนไลน์, 21 พ.ค.2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น