++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มี 5 คำ ที่ไม่ควรพูด และสอนตัวเรากับลูกหลานว่าไม่ควรพูด

คนจีนสอนลูกหลานต่อกันมา สร้างธุรกิจจากเสื่อผืนหมอนใบ
มี 5 คำ ที่ไม่ควรพูด และสอนตัวเรากับลูกหลานว่าไม่ควรพูด
 
1."ยาก" พอพูดคำว่ายาก จะเป็นการบล็อคความสามารถทันที
2."ทำไม่ได้" จะเป็นการขับไล่ตัวจากสิ่งที่ทำ หรือปิดกั้นการเรียนรู้
 3."ท้อ" เพราะเพียงคำนี้ผุดขึ้น พลังทั้งมวลทั้งร่างกายและจิตใจจะถดถอยสูญสิ้น
 4."ขี้เกียจ" ไม่ควรแม้แต่พูดเล่น เพราะจะทำให้สร้างความไม่รับผิดชอบ
 5."เหนื่อย" พอพูดคำนี้ออกมา ร่างกายก็จะตอบสนองด้วยการอ่อนแอลงทันที
 เป็น Psychology  ที่ถูกต้องมาก สำหรับคนเราทุกคน และตรงกับที่พุทธศาสนิกชนพูดกันว่า "จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว"
 
จิตใจที่ดี  ความคิดที่ดี
คือเครื่องมือรับปัญหาที่ดีที่สุด
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น