++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การแก้ปัญหา เวลามีปัญหา มีความทุกข์

การแก้ปัญหา
เวลามีปัญหา มีความทุกข์ มีคนมาทำไม่ดีกับเรา เราแก้แบบไหนกันคะ
แก้ที่คนอื่น
ใครมาด่าเรา เราก็ด่าตอบ
ใครมากวนเรา เราก็ตบ
แล้วมันจบไหม จบแบบสวย ๆ หรือจบแบบเจ็บ ๆ
แก้โดยวิเคราะห์คนอื่น
ทำไมเค้าทำอย่างนั้น ทำไมเค้าทำอย่างนี้
แล้วมันได้คำตอบไหม
แก้ที่ตัวเรา
แก้ที่ใจเรานี่แหละ
ในเมื่อเข้าใจว่าเราเจอใคร คนแบบไหน มาทำอะไร เพราะกรรม
เราทุกข์เพราะอยากให้เป็นอย่างใจ
ก็แก้ที่ ให้อภัย ตั้งใจว่าเราจะไม่ทำเช่นนี้กับใคร
และทันความอยากที่จะไปแก้ที่คนอื่น อันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ ซึ่งที่จริงเป็นการสร้างปัญหาเพิ่ม
ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนตนเอง ต้องเห็นข้อดีที่จะเปลี่ยน และเต็มใจอยากทำเอง
พระพุทธเจ้าทรงให้แนวทางการแก้ปัญหาที่มีที่จบ และแก้ทีเดียว แก้ทั้งยวง ไม่ต้องแก้ทีละเรื่องไปเรื่อย
คือแก้ที่กิเลสอละความเห็นผิดของเรา
ตัวแสดงที่มายั่วให้โลภ โกรธ หลง อาจจะเปลี่ยนหน้าตากันไป
แต่เราทุกข์เพราะกิเลสเรา ก็ละที่กิเลสเรา
เราทุกข์เพราะอยากได้แล้วไม่ได้ ไม่อยากได้กลับได้
ลองพิจารณาดูว่า ที่คิดว่าได้หรือไม่ได้นี่แค่เกิดจากการได้กระทบสัมผัสใช่ไหม
รู้สึกว่าได้คนรักดีเพราะได้เห็นภาพที่ชอบ ได้ยินเสียงที่ชอบ ได้รู้สึกถึงความรู้สึกที่ชอบ แบกความรู้สึกเหล่านี้ไปได้ไหม มันแค่ความรู้สึกชั่วคราวใช่ไหม
รู้สึกว่าคนอื่นทำร้ายเรา เพราะได้ฟังเสียงที่ระคายหู ภาษาที่แสลงใจ จับต้องมันได้ไหม หูมันทุกข์ เสียงมันบอกว่ามันร้าย หรือเป็นเพราะ "ฉันไม่ชอบ"
เมื่อเห็นความไม่ใช่ตัวตนจับต้องไม่ได้ ก็จะไม่ต้องคอยแก้เรื่องข้างนอก
ทำยังไงให้คนนี้พูดดี ๆ ทำยังไงให้คนนี้เอาใจใส่ ทำยังไงให้คนนี้หมั่นเข้าใจเราบ้าง
และอื่น ๆ เหตุภายนอกมันซับซ้อน ต้องสืบค้นเข้าใจ ใช้หลายอุบาย และไม่แน่นอนว่าจะแก้ได้
แต่ถ้าเข้าใจธรรมชาติตามจริงแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น