++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

สสจ.สุราษฎร์ ธานี จัดประชุมชี้แจง และนิเทศติดตามหน่วยบริการ เรื่อง การนำส่งข้อมูลหน่วยบริการฯ การใช้ยาสมุนไพร ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี งบประมาณ 2554

from MOPH-ข่าวภูมิภาค by งานสุขศึกษา สสจ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2553 นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง และนิเทศติดตามหน่วยบริการ เรื่อง การนำส่งข้อมูลหน่วยบริการฯ การใช้ยาสมุนไพร ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี งบประมาณ 2554 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจ และจัดส่งข้อมูลผ่านระบบโปรแกรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเครือข่ายทุกอำเภอ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 400 คน ณ ห้องประชุม โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น