++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

"สื่อการสอน" ช่วยให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่าย

หลายคนมักจะส่ายหัวเมื่อพูดถึงวิชาวิทยา ศาสตร์ อย่างวิชา ฟิสิกส์
วิชาเคมี และชีววิทยา นั่นอาจจะเป็นความจริงแต่ถ้าหาก ในกระบวนการสอน
ได้มีสื่อสารสอนที่สามารถทำให้นักเรียน
นักศึกษาเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆในทางวิทยาศาสตร์แทนการท่องจำแล้วล่ะก็
วิทยาศาสตร์คงจะไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปอีกแล้วก็ได้

และนี่จึงเป็นที่มาของผู้คิดค้นสิงประดิษฐ์เพื่อการเรียนการสอนที่
ทรงประสิทธิภาพ"ชุดทดลองอเนกประสงค์ทางกลศาสตร์สำหรับการศึกษาฟิสิกส์ขั้น
พื้นฐาน" ของ "นายวานิช โสภาสพ" นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้วิจัยได้เล่าว่า
ชุดเครื่องมือทดลองทางกลศาสตร์เป็นเครื่องมือทดลองทางด้านฟิสิกส์พื้นฐานใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งสามารถช่วยทำการทดลองได้ถึง 6 การทดลอง คือ หา
ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากการตกอย่างอิสระของวัตถุ,หาค่า
โมเมนต์ความเฉื่อยของรอกและศึกษาการเคลื่อนที่ของระบบมวลผ่านรอกเดี่ยวตาย
ตัว,หาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของล้อและเพรา,การศึกษาโมเมนต์ความเฉื่อยของ
วัตถุทรงเรขาคณิตและทฤษฎีแกนขนาน,การเคลื่อนที่แบบสั่นแกว่งของลูกตุ้ม
นาฬิกาและ การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ของมวลติดสปริงในแนวดิ่ง

ซึงเป็นการออกแบบและสร้างจากประสบการณ์การเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการและดัดแปลงมาจากชุดทดลองที่นำเข้าจากต่างประเทศ
โดยใช้สเตนเลสและเหล็กเพื่อสร้างชุดทดลอง
จากนั้นนำมาประกอบเข้ากับชุดนาฬิกาจับเวลาและชุดสวิตซ์บานพับและอุปกรณ์อื่น
เช่นรอก ลูกเหล็ก สปริง แท่งอลูมิเนียม เป็นต้น

" สื่อการสอนจำพวกที่นำเข้าจากต่างประเทศ
นอกจากราคาแพงแล้วยังยากต่อการซ่อมแซม แถมยังไม่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ
พื้นที่ รวมถึงอุปนิสัยของคนไทย
ดังนั้นหากวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทดลองขึ้นเองจะสามารถลดการนำเข้าจากต่าง
ประเทศและสะดวกต่อการซ่อมแซมปรับปรุง"

ทั้งนี้ทางด้านผู้วิจัยมีความคาดหวังว่า
ชุดทดลองดังกล่าวจะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียน
ศึกษาวิทยาศาสตร์ด้วยความเข้าใจและสมจริงเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาวิทยาศาสตร์
ชั้นสูงต่อไป

"หากนักเรียนนักศึกษา มีอุปกรณ์ ในการเรียน
การสอนที่สามารถสื่อสาร ให้เข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้น
เมื่อการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ได้เข้าใจยากจนเกินไปเชื่อแน่
ว่า อีกไม่นาน ประเทศไทยจะต้องมีนักวิทยาศาสตร์เก่งๆเพิ่มขึ้นอีกแน่นอน
และหวังว่า สิ่งประดิษฐ์ "ชุดทดลองอเนกประสงค์ทางกลสาสตร์ฯ"
จะเป็นจุดเริ่มต้น และจุดประกายให้
นักวิทยาศาสตร์ไทยหันมาสนใจกับการเรียน การสอน
ที่เป็นพื้นฐานเพื่อปูทางไปสู่วิทยาศาสตร์ชั้นสูงในโอกาสต่อไป"

ทั้งนี้นอกจากประโยชน์ที่เห็นได้ อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ล่าสุด
ชุดเอนกประสงค์ทางกลศาสตร์ฯ ดังกล่าวยังสามารถสร้างชื่อ ไปคว้า
รางวัลระดับนานาชาติ เป็นรางวัลเหรียญเงิน จากงานSeoul International
Invention Fair 2009(SIIF2009) ที่จัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion
Association(KIPA) ณ แปซิฟิกฮอลล์ กรุงโซล ประเทศเกาหลีไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น