++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

มหาสารคามเตือนประชาชนบริโภค ส้มตำระวังอันตราย

โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคามเตือนประชาชนระมัดระวังในการบริโภคส้มตำ
อาจมีสารพิษตกค้าง สารเคมีก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โรคในระบบทางเดินอาหาร
และอาหารเป็นพิษ

นายสุนทร ยนต์ตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าปัจจุบันส้มตำเป็น
อาหารหลักของคนจังหวัดมหาสารคาม
ประชาชนส่วนใหญ่มักซื้อส้มตำจากผู้ประกอบการ
เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ
ประชาชนจะต้องเลือกซื้อส้มตำจากร้านที่สะอาด ผู้ประกอบการไม่มีโรคติดต่อ
และจะต้องล้างผัก พริก มะเขือเทศ มะนาว
ส่วนประกอบต่างๆของส้มตำให้สะอาดด้วยการเปิดน้ำล้างอย่างน้อย 3 ครั้ง
น้ำปลาร้าจะต้องต้มให้เดือด ไม่ควรค้างคืน กุ้งแห้งจะต้องใช้สีธรรมชาติ
ไม่มีเชื้อรา ในกรณีตำไทยถั่วลิสงจะต้องคั่วใหม่ ไม่มีเชื้อรา
เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย
ผู้บริโภคจะต้องเลือกซื้อจากผู้ประกอบการที่จัดร้านสะอาด
อุปกรณ์ต่างๆจะต้องมีฝาปิดมิดชิด ตัดเล็บมือให้สั้น ใส่หมวก ผ้ากันเปื้อน
และต้องสังเกตด้วยว่าเมื่อบริโภคส้มตำไปแล้วมีอาการท้องเสีย ปวดท้อง
อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษหรือไม่
หากเคยมีอาการไม่จำเป็นไม่ควรซื้อจากร้านเดิมอีก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัด
มหาสารคามย้ำการบริโภคส้มตำที่ปลอดภัยจะต้องประกอบรับประทานเอง
หากซื้อจากผู้ประกอบการจะต้องมั่นใจในคุณภาพของส่วนประกอบที่นำมาปรุงส้มตำ
และดูสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ประกอบการและขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ควร
นำสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมาผสมหรือใช้เป็นส่วนประกอบส้มตำเด็ด
ขาด

อรณต วัฒนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น