++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

โรคลมแดด โอกาสเสียชีวิตสูง

กระทรวงสาธารณสุขขอฝากเตือนพี่น้องประชาชน และขอแนะนำการปฏิบัติตัว
เพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยหรือเสียชีวิต จากโรคลมแดด ได้แก่

1.ให้หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดที่ร้อนจัด พยายามอยู่ในที่ร่มโดยเฉพาะเด็ก
ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว

2.ให้ดื่มน้ำมากๆ

3.หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง

4.หากร้อนจัดแล้วเหงื่อไม่ออกให้ใช้ผ้าชุบน้ำ เช็ดตัว
เพื่อระบายความร้อนในตัวออกมา และเป็นการลดความร้อนออกจากร่างกาย

5.หากมีอาการของโรคลมแดด คืออาการกระหายน้ำ ตัวร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออก
หายใจถี่ ปากคอแห้งและอาจวิงเวียนศีรษะ ขอให้รีบไปพบแพทย์

นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรคลมแดด
เป็นอาการที่เกิดจากการได้รับความร้อนมากเกิน
อาจจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงก็ได้
จัดเป็นความผิดปกติที่มีความรุนแรงมากที่สุด ทำให้สมองไม่ทำงาน
ไม่สามารถควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ เช่น ระบบประสาทส่วนกลาง
การทำงานของตับและไต รวมทั้งสูญเสียความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิใน
ร่างกาย ทำให้อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติเกิน 40 องศาเซลเซียส
ถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องให้การ รักษาอย่างรีบด่วน
เนื่องจากมีโอกาสเสียชีวิต 17 - 70 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม โรคดังกล่าวยังเป็นเรื่องใหม่ของคนไทย
ดังนั้นในการป้องกันประชาชนไม่ให้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว
กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน
ให้รู้จักวิธีการป้องกัน โดยมอบหมายให้กรมควบคุมโรคออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข และแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลเผยแพร่ประชาชนแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ

ในการ ป้องกันอันตรายในช่วงที่สภาพ อากาศร้อน ที่สำคัญที่สุดคือ
ประชาชนจะต้องต้องดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ
โดยควรดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว หรือ 2 ลิตรต่อ วัน
หากทำงานกลางแดดควรสลับมาทำงานในที่ร่มเป็นครั้งคราว
เนื่องจากผู้ที่ดื่มน้ำไม่เพียงพอจะไม่สามารถปรับตัวให้สู้กับอากาศ
ร้อนได้ เพราะน้ำเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
โดยปกติร่างกายจะพยายามปรับอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ที่ 37 องศาเซลเซียส
ในการสังเกตว่าร่างกายได้รับน้ำเหมาะสมหรือไม่ สามารถสังเกตง่ายๆ
จากสีของปัสสาวะ ถ้าปัสสาวะมีสีเหลืองจางๆ แสดงว่าได้รับน้ำเพียงพอ
แต่ถ้าปัสสาวะสีเหลืองเข้มและปัสสาวะออกน้อย แสดงว่าได้รับน้ำไม่เพียงพอ
จะต้องดื่มน้ำให้มากๆ

1 ความคิดเห็น:

  1. เราอาจเรียกว่าลมแดด แต่แดดจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านมา 8 ปีมีของแถม เป็นเพชฌฆาตเงียบ ที่นักวิทยาศาสตร์และชาวโลกยังไม่ตระหนักรู้เท่าที่ควร

    นั่นคือพลังเส้นแรงแม่เหล็กที่เข้าขั้วเหนือ(ที่ถูกอุดตันด้วยมลภาวะที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ได้) จึงลงมาปกคลุมเปลือกโลกทั้งหมดแทน ด้วยพิษสงอันตรายสารพัด อ่านต่อ...
    http://www.ainews1.com/modules.php?name=Web_Board&file=view&No=244

    ตอบลบ